Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

quotes werkgroep IJmeerbrug

afdrukken
Arcam-directeur Maarten Kloos in PS van Parool 3 juli 2004, bladzijde 7:

" Op de kop van Haveneiland-Oost, bij het virtuele - want nog aan te leggen - Centrumeiland, zegt Kloos: "Hier liggen magische vragen. Komt er een verbinding met Almere? Hoe dominant blijft het centrum van Amsterdam? Hoe ontwikkelt zich het netwerk van gebieden eromheen? Hoort dit hier misschien straks bij Almere? En hoe gaan we daar psychologisch mee om?" " eekeekeekeekeekeekeekeekeekeek

Commentaar Peter Aggenbach 23-04-2001:
'Aan andere kant van de oever, aan de overkant, dᡲ ligt IJburg.

April 2001 is aan de overkant, in Noord Holland, de CDA Statenfractie met wel zeer aangename berichten in het nieuws gekomen. De christen democraten zijn voor een Groot IJburg, Het Amsterdamse stadsdeel zou dan groeien van de toegestane 18.000 nu, naar 100.000 woningen straks. Geweldig, goed gezien CDA Noord Holland. Neem vooral eens contact op de burgemeester van Almere, de heer Hans Ouwerkerk. Hij ziet ook heel graag de extra woningen in het IJmeer verrijzen.

Kleuterschool rekenvoorbeelden laten zien dat bebouwing in dit deel van Nederland, in het water, onontkoombaar is. Hoe wil men anders in hemelsnaam de komende 15 jaar 250.000 mensen extra huisvesten in een ?groen en ruimtelijk? Almere zonder datzelfde groen en diezelfde ruimte gelijktijdig op te geven. Of je bouwt huizen en je knabbelt aan je groen en aan je ruimte, of je houdt dit unieke landschap in stand. Waarvoor zijn al die bossen hier in Almere aangelegd? Toch niet om verloren te laten gaan aan de voortschrijdende verstedelijking van het gebied. Dan had je dat ook niet aan hoeven te leggen. De bewoners van vandaag willen ook straks hiervan kunnen profiteren. Voor de meeste mensen in Almere is juist die keuze, een keuze voor groen en ruimte, gemaakt toen men zich hier vestigde. De Almeerder is dus al behoorlijk verwend waar het op een natuurlijk omgeving aankomt. O.a. zo beargumenteert de Almeerse burgemeester zijn stellingnamen richting de tegenpartij, de ?milieu- en natuurlobby? rondom het voormalige IJsselmeer.

Hans Ouwerkerk en nu dan ook de CDA Statenfractie aan de ander kant van de oever stellen de enige juiste conclusie die men heden ten dagen maken kan; bouw een stad in het IJmeer! (Zie ook: www.ijburg.nl). En zij zijn niet de enige. Steeds meer stemmen gaan op om dit specifieke gebied te verstedelijken. Men ziet uiteindelijk in dat dit perspectieven biedt en dat hierdoor de omgeving - bijna vanzelf - die broodnodige infrastructurele werken krijgt die nu nog 驮 voor 驮 bevochten moeten worden. Uiteindelijk zal met de bouw van een nieuwe stad op die locatie er een lint van allerlei verbindingen tussen Amsterdam en Almere ontstaan. Dit is echt een prima optie wil je de huidige infrastructurele malaise bestrijden.
Ook kunnen er allerlei nieuwe experimenten met het wonen op het water (cq. in het water) tot stand komen. Met het stijgen van de zeespiegel en allerlei problemen hieromtrent in de ?nabije? toekomst, met name daar waar het gaat om straks ook droge voeten te houden, kunnen dit soort studies niet uitblijven. Expertise en water, Nederland en toekomst. Je kunt zelfs stellen, dat als wij vandaag niet aanvangen met dergelijke studies, het goedwel mogelijk is dat wij straks dit deel van ons land moeten verlaten omdat wij niet weten hoe wij op (in) het water kunnen wonen, werken en recre벥n.

Natuurlijk de Zwitserse bergen zijn prachtig mooi en zullen dat over 100 of 200 jaar zeker ook nog zijn. Echter men ziet ons daar al aankomen. Hollanders stoeien al sinds mensenheugenis met het water. Ook nu staan we opnieuw voor die uitdaging. Echter naast de strijd tegen het water is er nog die andere strijd te voeren?.. Milieudefensie of bijvoorbeeld Natuur Monumenten of die ene verdwaalde commentator, type; geiten-wollen-sokken in gesloten plastic sandalen, van een overigens ontzettend klein lokaal krantje met 3500 abonnees. Die wist het dit weekend zo verschrikkelijk kortzichtig op te schrijven. ?Koppeling van IJburg aan Almere ? want daar komt het CDA plan op neer ? betekent een onaanvaardbare aantasting van deze toch al zeer geschonden omgeving? en zo eindigde hij zijn nutteloze bericht, ?Het plan Groot IJburg mag nooit worden uitgevoerd en verdiend derhalve slechts een bestemming: de papierversnipperaar.? Dat de meeste mensen er anders over denken mag duidelijk zijn. Wat willen die organisaties nu eigenlijk naast telkens opnieuw heel hard voor hun beurt te schreeuwen. Waar schreeuwen ze eigenlijk voor? Ecologische verbinding- of hoofdzone? Vogelrichtlijn? Vanzelfsprekend, er zullen een paar vogels in andere of wellicht noordelijke richting verplicht moeten verhuizen. So what? De Randmeren, Naardermeer, Oostvaardersplassen, Markermeer, IJsselmeer, Friese Meren en de Waddenzee zijn vlakbij en ze zijn er klaar voor.'

Uit de quick-scan IJmeerbrug van 30 okt. 2003, uitgevoerd door AGV (adviseurs in mobiliteit) in opdracht van Projectbureau toekomst Almere n.a.v. het IOP-Almere:
'De IJmeerweg als regionale verbinding zorgt voor een goede ontsluiting van
Almere West en het Centrum van Almere met de rest van de Noordvleugel. De
verbinding is eventueel gefaseerd uitbreidbaar naar de Oostzijde, waarmee een
nieuwe west-oost as door Almere als drager voor stedelijke ontwikkeling ontstaat.
In Almere zijn in 2030 400.000 inwoners en 229.000 arbeidsplaatsen aanwezig.
De IJmeerwegverbinding zal in 2015 moeten bestaan uit een wegverbinding
(100 km/uur) van 2 rijstroken met 1 spitsstrook. In 2030 zijn 5 rijstroken nodig
waarvan 1 spitsstrook. Ook bij een minder snelle groei van arbeidsplaatsen tot
2030 is er voldoende verkeersaanbod voor een IJmeerbrug. De IJmeerwegverbinding kan goed worden aangesloten op de bestaande wegenstructuur in Almere ... De kosten van een IJmeerbrugverbinding worden geraamd op 2,5 miljard euro inclusief BTW ...
De IJmeerverbinding als railverbinding heeft de hoogste toegevoegde waarde als deze als een snelle ?metro-plus? verbinding wordt ontwikkeld. Argumenten hiervoor zijn de mogelijk goede aansluiting op het Amsterdamse metrolijnennet, de rendabele kosten-dekkingsgraad (circa 60-80%), de structurerende werking voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Almere, de goede interne ontsluitingsmogelijkheden voor Almere en de opties voor doortrekking naar Almere Zuid Oost en Amsterdam Zuid West.' (bron: Digitaal Almere)


Minister Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) in een vraaggesprek van maart 2004 met als kop: 'We komen er vast en zeker uit':
'Een integrale oplossing en procedures zoals de PKB over de Maasvlakte: is dat een voorbeeld om alle partijen aan 驮 tafel te krijgen?
'Zeker, en ook elders in Nederland toepasbaar, omdat we gewend zijn in vertrouwen met elkaar te werken. Bijvoorbeeld, als we zouden komen tot een besluit over de aanleg van een IJmeerbrug van IJburg naar Almere, dan is compensatie ook nodig, in natuur op een andere plek. Dat we gaan compenseren is Europees voorgeschreven. Hoe dat gaat zien we nu met de Maasvlakte.''


Gezegd tijdens studiedag van 27 maart 2004, georganiseerd door Architectuurcentrum CASla:
'Willem Kloosterboer van Made Architecten rammelde de zaal stevig door elkaar door op te merken dat IJburg maar een hoop ellende is.confusedquestionquestion "Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die met plezier daar wonen. Het is gerealiseerde smeerolie." Hij wilde met die opmerking de discussie stimuleren. .... Wat hem betreft zou je 40 verbindingen in het IJmeer mogen maken, 100 bruggen. "Jammer voor zeilers? Het IJmeer is toch te gevaarlijk om op te varen." ...
Tijdens de discussie werd onder meer gevraagd wanneer de brug (kosten geraamd op 2.5 mrd euro) zijn beslag kon krijgen. Bouwmeester zei geheimzinnig dat dit eerder kan zijn dan we denken en Kloos zei dat we er met z'n allen voor moeten zorgen dat die verbinding noodzakelijk wordt. Hylkema uit Muiden, waar hij raadslid is, vond het een beetje overdreven te stellen dat het IJmeer een stedelijk gebied is. "Bijna de hele kust is groen." Schat (provincie Flevoland) liet weten dat de economische groei voor het gebied gefaciliteerd moet worden. De dubbelstad is daarbij van groot belang. Bouwmeester: "De groei van Almere is een economische activiteit van de bovenste plank. Almere als bouwlocatie brengt 2 mrd euro aan BTW binnen. Minister Zalm van Financi뮠heeft baat bij een snelle groei van Almere."...
Hij (Maarten Kloos, directeur van ARCAM) benadrukte dat er inmiddels tussen Almere en Amsterdam een goede samenwerking is ontstaan. De brug is daarbij een mooie metafoor voor het verbinden van twee gebieden. "Die verbinding mag voor mij de Spinozabrug heten, een fascinerende filosoof die van samenwerking hield en verbannen werd uit Amsterdam. "IJburg zou een aparte opgave moeten zijn. Architect Tjeerd Dijkstra heeft dat eerder gezegd. Wellicht moet de laatste fase van IJburg een herontwerp krijgen."... Dijkstra zag liever geen brug. "De Uitweg is een prima oplossing." Bouwmeester: "Planstudies zijn begonnen. Minister Peijs wil deze kabinetsperiode wat meer zeggen over het IJmeer. Ik ben benieuwd. De verbinding via het water is een absolute noodzaak."'

Vladimir Stissi in Archined (29 maart 2004), n.a.v. de zevende en laatste dag van IJburg, gehouden op 19 maart 2004:
'Het in deze laatste zin samengevatte bleek meteen de kern van de discussie waarmee de dag werd besloten. Hoewel, discussie? Eigenlijk waren alle bestuurders (wethouders van Almere en Amsterdam), en bijna alle planners, ontwerpers en andere deskundigen het erover eens dat er minstens een spoorbrug en liefst ook nog een autobrug nodig is, en dat het IJmeer leuker eek moet worden. Veel van de discussie ging daarom over details: wat voor trein moet er straks over de spoorbrug? Is een tunnel misschien toch niet beter voor het IJmeer? Waar laat je de auto's het Amsterdamse wegennet in, nu er wel een railreservering maar geen snelweg op IJburg beschikbaar is?'

Uit een brief van VNO-NCW Flevoland d.d. 15 juni 2004 aan de leden van de Vaste commissie voor VROM:
'Een doorgroei van Almere kan alleen indien de afhankelijkheid van de enkele verbinding met het ?oude land? via de Hollandse Brug wordt doorbroken en er nieuwe, extra verbindingen bijkomen. Pas dan wordt het mogelijk het lokale/regionale woon-werkverkeer en het doorgaande verkeer te scheiden en de doorstroom weer op gang te brengen. Alleen het aanpassen van de capaciteit van bestaande trac鳬 zoals voorgesteld in De Uitweg, zijn schijnoplossingen!
Concreet betekent dit dat er exclaimharde afspraken moeten worden gemaakt over de IJmeerverb inding (OV/Zuiderzeelijn- en weg) 鮠een rechtstreekse doortrekking van de A6 naar de A9. In met MIT 2011 ? 2014 worden middelen vrijgemaakt voor de nu aangekondigde planstudies. Samen met de al gemaakte reservering voor de Zuiderzeelijn moet nu een politiek besluit worden genomen om deze middelen snel en effici뮴 in te zetten om het verkeersinfarct rondom Almere op te lossen.'

Mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere, in de Elsevier van 5 juni 2004:
'Dit jaar komt hopelijk de beslissing over de verbinding van A6-A9, die Almere met Schiphol verbindt. Het belangrijkste is een verbinding over het IJmeer met Amsterdam. Er wordt nu alleen nog over een spoorlijn gesproken, maar wat mij betreft zou je die prima met een tolweg kunnen combineren.... Het is nu eenmaal zo dat de Zuiderzeelijn op de agenda staat. Er is geld voor gereserveerd. Het voordeel kan zijn dat de verbinding Amsterdam-Almere de rest van de Zuiderzeelijn helpt financieren. Dat wordt het meest rendabele deel van de lijn.'

Uit Nul20 (Tijdschrift voor Amsterdams Woonbeleid) van 24 juni 2004:
'...Deze railverbinding moet in de toekomst Amsterdam met Almere gaan verbinden. Op de laatste IJburg-dag van architectuurcentrum ARCAM bleek onder de bezoekers opvallend veel steun voor de nieuwe lijn te zijn. Hoewel de uiteindelijke vorm ? een brug, tunnel of een combinatie ? en de mogelijkheid van een autosnelweg nog voor grote onenigheid zorgden. Net als voor wethouder Duco Stadig is voor Roovers een nieuwe autoroute door IJburg geen optie. Hij geeft aan dat in het bestemmingsplan alleen met een metro- of lightrailverbinding rekening is gehouden.'


Uit: 'Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005':
'... De samenhang tussen infrastructuur en overige ruimtelijke ontwikkelingen doet zich vooral in de Noordvleugel sterk voor. De sterke groei van Almere en de beperkt aanwezige infrastructuur blijken uit de hiervoor opgestelde Verkenning tot grote capaciteitsproblemen te gaan leiden. Vandaar dat Verkeer en Waterstaat zich met name bij deze enveloppe zich zeer (pro-)actief zal opstellen. ...'

Uit de Volkskrant van 25/09/04:
'Uitbreiding snelwegen in gevaar
Van onze verslaggever Gert-Jan van Teeffelen

AMSTERDAM - De geplande aanleg van nieuwe snelwegen, spitsstroken, industrieterreinen en andere infrastructurele projecten is onzeker geworden. Dit is het gevolg van een serie recente uitspraken van de bestuursrechter. Die eist dat de plannen alleen doorgaan als wordt voldaan aan de Europese regels voor luchtverontreiniging.
Op veel plaatsen in Nederland bevat de lucht te veel ongezonde deeltjes. In 2005 en 2010 worden nieuwe Europese normen van kracht voor de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide. Nu al is zeker dat Nederland hier niet aan kan voldoen, tenzij ingrijpende maatregelen worden genomen. Naast de industrie zijn dieselmotoren de bron van de vervuiling, waardoor volgens het RIVM jaarlijks vijfduizend mensen voortijdig overlijden.
De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State eist dat de overheid zich strikt aan de normen voor luchtkwaliteit houdt. Het hoogste rechtscollege op dit terrein haalde al eerder een streep door een spitsstrook langs de A1 en vorige week werd de uitbreiding van de A2 tegengehouden. Afgelopen woensdag werden plannen voor een industrieterrein bij Hendrik-Ido-Ambacht getorpedeerd.
Door deze uitspraken komen tal van andere grote projecten in gevaar. De Raad van State heeft in de A2-zaak bepaald dat dergelijke plannen alleen mogen worden uitgevoerd als zij een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Dit is echter niet genoeg: de projecten moeten bovendien uitzicht geven op het halen van de normen.
'De raad is streng, maar kan niet anders', zegt Chris Backes, hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht aan de Universiteit Utrecht. 'De Europese normen zijn glashelder. De rechter is consequent: de grenzen moeten gerespecteerd worden.'
Hij voorziet een reeks rechtszaken waarin burgers en milieu-organisaties - met de nieuwe jurisprudentie in de hand - met succes maatregelen eisen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Voor de overheid zijn de uitspraken een tegenslag. Volgens experts zal op veel plaatsen de maximumsnelheid naar tachtig kilometer moeten. Dieselauto's zullen massaal met roetfilters moeten worden uitgerust.
In 2003 werd een spoedwet aangenomen voor het verbreden van ruim dertig snelwegtrajecten, samen dik driehonderd kilometer. Tegen zeven trac鳠kan geen beroep meer worden ingesteld, maar de overige stroken lopen gevaar. 'Je kon dit zien aankomen', zegt Godert baron van der Feltz van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. 'Nederland heeft een groot probleem. We staan voor ingrijpende keuzes.'

Uit het vakblad van MKB-Nederland, sept. 2004:
'... Onlangs verscheen de Nota Ruimte. Daarin staat dat Almere na 2010 met 40.000 tot 70.000 woningen kan groeien. Waardoor de poldergemeente met 300- tot 350.000 inwoners de vierde stad van Nederland wordt. Prima, vindt wethouder Douwe Halbesma (VVD) van Economische Zaken en Verkeer en Vervoer. Maar hij stelt een bikkelharde voorwaarde: Almere kan alleen gedijen als het kabinet een forse uitbreiding van het wegen- en spoornet garandeert. En die garantie ontbreekt vooralsnog.
In 2007 krijgt de A1 naar Amsterdam er weliswaar een extra rijstrook bij. Maar dat is lang niet genoeg, weet de wethouder. ?Het is niet een verhaal van een klein beetje. Als we willen doorgroeien, moet er nieuwe infrastructuur komen. Anders kan Almere maar beter niet doorgroeien.?
Op zijn verlanglijstje prijken onder meer een verbreding van de Hollandse Brug die Almere met de A1 verbindt en doortrekking van de A6 naar de A9. Grootste wens is de IJbrug: een dubbeldekse brug over het IJmeer tussen de polderstad en het Amsterdamse IJburg, met op het bovendek een snelweg en daaronder een spoorverbinding. Goed nieuws is dat het ministerie van VROM in de Nota Ruimte de Zuiderzeelijn, de snelheidslijn tussen de Randstad en Groningen, aankondigt.
Het kabinet moet uiterlijk in 2006 knopen doorhakken.?Maar de nood wordt steeds hoger. En als je bedenkt hoe lang planvorming duurt?, verzucht de wethouder. ?In die zin ben ik teleurgesteld in de Nota Ruimte. Daar had ik toch harde toezeggingen in verwacht. Nu moeten we twee jaar wachten.?...'

Uit De Gooi en Eemlander, 14 sept. 2004:
'...De tijdwinst naar Amsterdam is voor Almere het belangrijkst, maakt Halbesma duidelijk. Daar werken nu eenmaal de meeste Almeerders. ,,We zetten heel hard in op de magneetzweeftrein via een nieuwe IJmeerverbinding. Almere heeft zijn financi묥 steun daarvan afhankelijk gemaakt." Halbesma vermoedt dat de toekomstige exploitant van de nieuwe spoorlijn daar niet moeilijk over zal doen. ,,De meeste 'verdiencapaciteit' zit op het traject Almere-Amsterdam. Niet op Amsterdam-Groningen. Wij mikken op een soort metroverbinding naar de hoofdstad...."


Uit het conceptverslag van de openbare vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Infrastructuur, gemeente Diemen, gehouden op 16 september 2004:
' ... De wens tot een ondergrondse IJmeerlijn staat standaard in elke brief van de gemeente Diemen. Tot nog toe stuit dit breed op bezwaren over de kosten die hiermee zijn gemoeid. Ook op alle tekeningen van de Zuiderzeelijn staat deze bovengronds geprojecteerd.
Dat is voor Diemen eveneens een bron van grote zorg....'


Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 november 2004:
'Ruimtelijke Ordening
Het college heeft besloten af te zien van een voorinvestering van de verbindingsbruggen tussen het Haveneiland Oost, het Centrumeiland en het Middeneiland voor de realisatie van een IJmeerlijn van IJburg. Op dit moment is er onvoldoende dekking voor deze investering. Daarnaast is er onvoldoende zekerheid dat het trac頥r in de toekomst komt. In de toekomst blijft het mogelijk om de IJmeerlijn aan te leggen, omdat de ruimtelijke plannen zo zijn gemaakt dat het trac鬠indien gewenst, alsnog kan worden aangelegd. Het besluit wordt ter kennisneming naar de leden van de raadscommissie gestuurd.'


Uit het stenografisch verslag plenaire vergadering van de Tweede Kamer d.d. 1/12/04:
Minister Dekker: '... Op de vraag van mevrouw Veenendaal over de procedurele problemen met het plan IJburg zeg ik het volgende. De gemeente Amsterdam is er door de commissie-MER eerder op gewezen dat het onderzoek naar aanwezigheid van beschermde vogels onvolledig was en dat de doorwerking van de Vogel- en Habitatrichtlijn heel streng is geregeld. Een verkorting van de reparatieprocedure na vernietiging van besluiten wordt nu door Justitie onderzocht. Een eventuele wetswijziging komt voor IJburg dus in elk geval te laat. Dat is natuurlijk ongelooflijk jammer voor de productie.
Ik ken de idee뮠van Teun Koolhaas over Almere, Pampus en het IJmeer. Dit jaar heb ik een bezoek gebracht aan zijn atelier, hetgeen heel inspirerend was. De idee뮠zijn nog niet getoetst op uitvoerbaarheid en financi묥 haalbaarheid, maar ik ben van mening dat ze een rol kunnen spelen bij de verdere planontwikkeling voor Almere. Dat zal vooral door de gemeente zelf ter hand moeten worden genomen. Het is belangrijk dat het kabinet in de nota Ruimte de keuze heeft gemaakt voor een substanti묥 ontwikkeling van Almere. Het kabinet gaat voor de periode 2010-2030 voorlopig uit van een groei van het woningbestand met 40.000. In 2006 wordt een besluit genomen over de vraag of de uitgangspunten voor deze groei nog steeds geldig zijn. Een dergelijke groei is namelijk een forse opgave. En voor een evenwichtige groei van de stad dient de woningopgave natuurlijk gepaard te gaan met een groei van het voorzieningenniveau en het verbeteren van de woon-werkbalans. Ook een adequate verkeers- en vervoersontsluiting is nodig. Om deze redenen is dit jaar al begonnen met een planstudie om inzicht te krijgen in de bereikbaarheidsmaatregelen die hiervoor genomen moeten worden. Het kabinet heeft ook een besluit genomen voor een voorlopige financi묥 reservering voor de uitvoering van de planstudie.

Mevrouw Veenendaal (VVD): Ik heb begrepen dat het hele plan van Koolhaas door zandwinning in de Markerwaard is te financieren. Welke studie wordt nu nog verricht?

Minister Dekker: Die zandwinning in de Markerwaard heeft betekenis voor het hele gebied. Het gaat niet alleen om de zandwinning zelf. De planstudie moet voor de ontsluiting verricht worden. Het idee moet worden meegewogen in het totale plan.

Mevrouw Veenendaal (VVD): Hoe lang gaat het duren?

Minister Dekker: In 2006 kan de planstudie tot een besluit en een verdere procedure leiden.'
'
Uit NoordTopics, 31 augustus 2005:
'...Het Rijk neemt in 2006 over een aantal projecten uit de Nota Ruimte een definitief besluit. Het gaat onder meer om Uitweg, de IJmeerverbinding en de schaalsprong Almere. GS willen de besluitvorming van het Rijk ten gunste van het provinciale beleid beïnvloeden via bijvoorbeeld de Noordvleugelconferentie....'


Gemaakt door: katja23b2 laatste wijziging: dinsdag 20 of September, 2005 UTC [15:20:20] door xandraNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
104 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.11 sec ]   [ Geheugengebruik: 3.01MB ]   [ 30 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]