zeeburg ijbrug overleg3

 
O N T M O E T I N G M E T J A N H O E K

Bijeenkomst met het Stadsdeel Zeeburg en bewonersvereniging IJbrug.
DD 19-10-04

Aanwezig: Jan Hoek (wethouder Stadsdeel Zeeburg), Liesbeth Ottes (Stadsdeel
Zeeburg), Tibor Strausz ( bestuur bewonersvereniging IJbrug), Gerard van Enk
(werkgroep bestuur bewonersvereniging IJbrug), Steven Boland (werkgroep
bestuur bewonersvereniging IJbrug), Marion Buitenwerf (kinderwerkgroep
bewonersvereniging IJbrug)

Inleiding
Deze notulen zijn bedoeld voor het bestuur en de werkgroep bestuur van de
bewonersverening IJbrug.
Elke 3 maanden vindt er een overleg op IJburg plaats bij iemand thuis van
het bestuur of werkgroep bestuur. Dit overleg is dus tussen het Stadsdeel
Zeeburg ;met de wethouder.


Besproken onderwerpen
1- Piet Hein Eek huis
Jan Hoek beet de spits af over de onvrede van een ingezonden brief in het
Parool. Waarbij hij het idee had dat het Stadsdeel Zeeburg daar als kwaaie
pier over kwam. Als tegenantwoord hadden de IJburgers het idee dat deze
brief niet zo aanvallend was en geschreven was op een moment dat de
tijdsdruk speelde en dat het onduidelijk was bij wie we moesten zijn.
Volgens de IJburgers berust de onvrede van Jan Hoek over de ingezonden brief
op miscommunicatie. Dat het duidelijker is voor het Stadsdeel hoe iets
inelkaar zit dan de IJburgers. Deze kwestie werd uitgepraat. De IJburgers
willen graag activiteiten blijven doen in het PHE. Maar er is een probleem
ontstaan vanwege de veiligheidsnormen. Het Stadsdeel heeft de activiteiten
in het PHE gedoogd. Maar doordat er een opmerking hierover middels een brief
naar het Stadsdeel is geplaatst kan het Stadsdeel de activiteiten niet meer
gedogen. En belanden in een situatie of er wel kan worden voldaan aan de
veligheidsnormen. De veilgheidsnormen gaan vooral over de
brandveiligheidseisen die gangbaar zijn voor Amsterdam. Ter informatie Jan
Hoek gaat niet over de brandveiligheidseisen. Wel gaat Tjeerd Herrema van
het Stadsdeel hierover. Over dit probleem is er al overleg gaande met
Liesbeth Ottes en de bewoners.

2- Communicatie
Het Stadsdeel blijft zeggen alleen een adviserende rol te spelen bij de
planning van IJburg.
Na de vraag of het Stadsdeel wel punten van de bewoners meeneemt in hun
overleg met het PBIJ wordt positief beantwoord.
Ook komt de voorpost weer te sprake. Waarop de bewoners weer reageren dat
alleen algemene informatie niet genoeg is. En er geen dialoog mogelijk is.
Het Stadsdeel blijft zeggen alleen een adviserende rol te hebben. En dat de
Centrale Stad beslist.
De bewoners blijven zeggen dat het lastig is om te weten hoe het politiek
allemaal inelkaar zit en vragen om een kort duidelijk verhaal vanuit het
Stadsdeel naar de bewoners toe.
De bewoners blijven pleiten of het contact met het Stadsdeel en het PBIJ en
Centrale Stad met de bewoners niet beter en duidelijker kan.

3- Speelplaatsen
Over speelplaatsen die gesitueerd worden in de blokken heeft het Stadsdeel
niets te zeggen. Immers de Consortia gaan over de inrichting van deze
speelplaatsen. Doordat de Consortia niet contractueel afspraken willen maken
neemt het PBIJ dit over. Behalve de blokspeelplaatsen.
De bewoners merken op dat het PBIJ contracten aangaat met bouwers voor b.v
een periode van 5 jar om hun spullen opteslaan. Het Stadsdeel weet dat dit
gangbaar is. Vreemd genoeg reageert het PBIJ hierop alsof ze hier geen weet
van heeft. De bewoners maken zich zorgen om dit soort contracten omdat
hierdoor de realisatie van geplande zaken zoals een park vertraagd worden.
Dat de bewoners geen informatie krijgen over de vaste geplande speelplaatsen
valt onder het PBIJ en de Centrale Stad.
Het probleem van een bezwaarschrift over geluidsoverlast t.a.v het
asfaltspeelplaatsje komt binnenkort in en hoorzitting. De bewoners opperen
het idee om het skate/basket gedeelte bij Spyburg te voegen.

4- Hondenbeleid
Het is de bedoeling dat hetzelfde hondenbeleid als in de rest van het
Stadsdeel zal zijn. Dus honden aan de lijn en poep opruimen.

5- Gymzaal
Op dit moment ontvangt het Stadsdeel aanvragen over mogelijke activiteieten
in de gymzaal.

6- Parkeren
Binnenkort wordt op foutparkeren gecontroleerd. Allereerst volgt er een
waarschuwing en daarna een bekeuring. Op de opmerking dat de regel geldt wie
het eerst komt wie maalt wordt niet ingegaan. Ook niet op het dubbele
autobezit en het gebrek aan parkeerplekken. Terwijl er lege inpandige
parkeerplekken zijn die onbetaalbaar waren voor AMH kopers. Er bestaat het
vermoeden dat deze plekken opgekocht kunnen gaan worden door de
tweeautobezitters.

Gemaakt door: gvenk laatste wijziging: zatedag 18 of December, 2004 UTC [19:14:59] door Steven

Het originele document is beschikbaar op http://http://www.ijbrug.nl/ijburg//tiki-index.php?page=zeeburg+ijbrug+overleg3