Inhoud van de petitie:
Ouders van kinderen en docenten van basisscholen die in stand worden gehouden door Stichting STAIJ constateren dat
directie en bestuur van Stichting STAIJ hebben gesneden in de formaties op de basisscholen. Dit zonder deugdelijke onderbouwing. Duidelijk is in ieder geval dat opeens andere methodes worden toegepast dan op grond van afgelopen jaren de formatieplannen werden goedgekeurd. Duidelijk is voorts dat de administratie binnen de stichting nog altijd niet op orde is, verdere tegenvallers zijn niet uitgesloten. De gevolgen voor de scholen zijn te groot.

We verzoeken directie en bestuur van Stichting STAIJ en de toezichthoudende stadsdeelraad om nog voor het einde van 2012 de administratie 100% op orde te krijgen en met een degelijk bezuinigingsplan te komen dat structureel zal leiden tot verbetering van de financiële positie van stichting en door de stichting beheerde basisscholen. Het nu getoonde paniekvoetbal waarvan directies, docenten, ouders maar vooral kinderen en de kwaliteit van hun onderwijs de dupe zijn, moet stoppen!
We verzoeken directie en bestuur van Stichting STAIJ en de toezichthoudende stadsdeelraad de financiële administratie zo in te richten dat (A) het voor een ieder mogelijk is om inzicht te krijgen in en (B) voor iedere basisschool directie mogelijk is om grip te hebben op de financiële boekhouding van de eigen basisschool met inzicht in de boekhoudingen van de collega-basisscholen en in de boekhouding van de stichting. Kortom: we wensen een professionele transparante boekhouding waar geoormerkt geld terecht komt waar het hoort!


Klik hier voor de scholen die onder STAIJ vallen.
Voor IJburg zijn dit:
  • Montessorischool Steigereiland
  • Olympus
  • Laterna Magica
  • Het Spectrum

Teken de petitie NU! (cache)