Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Laatste wijzigingen
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg
Forum: IJbrug

Forums->IJbrug->Kleinschalige opvang statushouders
[]nvdb
posts:2
1 sterren
Kleinschalige opvang statushouders


Prima om op IJburg (en in mijn achtertuin) statushouders, studenten en jongeren te huisvesten.
Maar wel graag kleinschaliger en in overleg met de buurtbewoners!

Zie PETITIE

https://andereopvangopkavel13a.petities.nl

Het Collegebesluit om 320 jongeren te huisvesten in tijdelijke woningen (10 jr.) op kavel 13A is niet goed doordacht. Het sociale evenwicht in de buurt is erg fragiel, er is een tekort aan voorzieningen voor kinderen/jongeren. Wij vragen om een plan dat rekening houdt met nieuwe én huidige IJburgers

Wij,

Bewoners van IJburg, direct omwonenden en gebruikers van Kavel 13A, ouders, kinderen en jongeren.

constateren

Dat tijdens dit besluit het belang van de buurt en van de nieuwe IJburgers niet is meegenomen. De keuze voor de locatie en de grootte van de huisvesting alleen gebaseerd is op het feit dat de grond eigendom van de gemeente Amsterdam is en snel ontwikkeld kan worden.

verzoeken

We verzoeken de gemeente om: Het besluit te herzien en samen op zoek te gaan naar alternatieven, zoals kleinschaligere opvang door spreiding op IJburg en omgeving. Te zorgen voor kwalitatieve en duurzame huisvesting van vergelijkbare niveau als die in de omgeving. De samenstelling van de groep aan te passen en ook gezinnen te plaatsen, wat beter bij de buurt past. Te investeren in de (groen)voorzieningen in de buurt voor kinderen en jongeren.

  gebruiker offline
op: Za 18 of Jun, 2016 UTC [12:08] score: 0.00 gelezen: 5443

Opmerkingen Sorteren Drempelwaarde Zoeken  Top
auteur bericht
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Is iemand bij de bijeenkomst van gisteren geweest? Is er nog iets zinvols gezegd? In het filmpje wordt de korenwolf optie uit Limburg besproken en heeft een advocaat zich gemeld die wil helpen.
https://www.at5.nl/artikelen/162603/ijburgers-mogelijk-naar-rechter-om-komst-statushouders-die-optie-wordt-onderzocht

  gebruiker offline
op: Vr 18 of Nov, 2016 UTC [09:58] score: 0.00
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Gelezen in het IJburger Nieuws; de Gemeente vindt containerwoningen op het Maurits Bingerplantsoen toch een optie. Tuurlijk, gooi het maar bij die bewoners pal in hun voortuin. Als kavel 13A er maar geen last van heeft. De Nuon gaat bij dit plantsoen ook al maandenlang buizen aan elkaar lassen voor de stadsverwarming op het Zeeburgereiland. Heb je mooi alle klerezooi en overlast op 1 plek. Zal even navragen wat de paddenpoel en de woelrat er van vinden.

  gebruiker offline
op: Do 10 of Nov, 2016 UTC [18:52] score: 0.00


Tien
posts:3
1 sterren
Re: Re: Kleinschalige opvang statushouders


Verdeel de 160 statushouders over drie locaties op IJburg en zet er professionele begeleiding op. Regel Nederlandse taalscholing met daarnaast werken met behoud van uitkering. Dan pas zal integratie een kans van slagen hebben.

  gebruiker offline
op: Di 08 of Nov, 2016 UTC [16:46] score: 0.00


Tien
posts:3
1 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


De Boerderij kan prima gehuisvest worden op Kavel 13A. De gemeente is immers op zoek naar een plek op IJburg voor De Boerderij

  gebruiker offline
op: Di 08 of Nov, 2016 UTC [10:41] score: 0.00
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Hmmkay. Eerst wel, toen niet want totaal geen inspraak en nu weer wel?
De buurt is compleet tegen. Wat een wanvertoning.

  gebruiker offline
op: Vr 15 of Jul, 2016 UTC [10:36] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


http://www.parool.nl/amsterdam/toch-statushouders-en-studenten-op-ijburg~a4339848/ (cache)

  gebruiker offline
op: Do 14 of Jul, 2016 UTC [21:45] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Zoals verwacht
"Voor de IJburgers komt geen nieuwe informatieavond, maar Ivens is wel in gesprek met verontruste buurtbewoners van IJburg die moeite hebben met de aanleg van 320 woningen op de plek waar nu een speelterrein is voor kinderen. "Ik ben blij met de inbreng van de bewoners," aldus Ivens. "

Dat geeft de indruk dat er iets kan wijzigen, totdat je verder leest:

Volgende week zal de plenaire gemeenteraad goedkeuring geven aan de aanleg van complexen voor studenten en statushouders op IJburg, in de Van Lohuijzenstraat en de Kruislaan in Oost en Riekerhaven in Nieuw-West.

M.a.w. er komt tijdelijke bouw en het wekt de indruk dat de wethouder houdt aan de 320 studenten en statushouders vasthoud.

Ik denk dat de inspraak zich beperkt tot de vormgeving van het gebouw aan de buitenkant en de voorgestelde varianten tijdens de bijeenkomst. Werd op de avond nog gesproken over meerdere bijeenkomsten voor de buurt, zijn het nu gesprekken met 'verontruste buurtbewoners'. M.a.w. een paar gesprekken met de vereniging van omwonenden voor de bühne.

Bron: http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdammers-voortaan-vooraf-ingelicht-over-komst-statushouders~a4334591/ (cache)


  gebruiker offline
op: Wo 06 of Jul, 2016 UTC [14:29] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


@KB,
De gemeente heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat dit het enige criterium was tijdens de zoektocht.


Het gaat er om of ze met dat kader bij een rechter mee weg komen. Het is in ieder geval een vereiste wil er iets (tijdelijks) gebouwd kunnen worden.

@Dinges
13 etages waar niets bijzonders mee is of 5 etages waarvan je moet afwachten hoe het zich komende 10 jaar ontwikkeld, wat ergens ligt tussen negatief en neutraal. Dan is die 13 etages misschien niet eens zo'n slechte optie.

Dat is een overweging die men kan maken.


  gebruiker offline
op: Do 30 of Jun, 2016 UTC [16:23] score: 0.00


Dinges
posts:970
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


13 etages waar niets bijzonders mee is of 5 etages waarvan je moet afwachten hoe het zich komende 10 jaar ontwikkeld, wat ergens ligt tussen negatief en neutraal. Dan is die 13 etages misschien niet eens zo'n slechte optie.

  gebruiker offline
op: Do 30 of Jun, 2016 UTC [10:22] score: 0.00
KB

KB
posts:59
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Hi Edje,

Een hele  kleine nuance; 

"Een belangrijk criteria daarbij is dat het kavel bouwrijp is voor tijdelijke bebouwing."

De gemeente heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat dit het enige criterium was tijdens de zoektocht.

  gebruiker offline
op: Do 30 of Jun, 2016 UTC [06:48] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Wat verwacht je als uitkomst voor locatie voor statushouders op IJburg? Ik heb de indruk dat de politiek een quota heeft ingesteld voor dergelijke centra's per wijk. Een belangrijk criteria daarbij is dat het kavel bouwrijp is voor tijdelijke bebouwing. En Groen Links heeft (kort na het terug trekken) aangegeven dat kavel 13a het enige kavel is dat geschikt is en wel een centrum komt op IJburg. Wat daarvan de onderbouwing is weet ik niet.

Het gaat (op dit moment) om 160 statushouders (geen asielzoekers). Het getal is 160 en is een fractie van andere locaties buiten Amsterdam (>400). Gezien de tumult (terug trekken overige locaties) kan ik me zo voorstellen dat er voor de bühne een centrum moet komen op IJburg. Want wat als in het nieuwe voorstel het aantal omhoog gaat? immers, de bewoners worden in de nieuwe ronde meegenomen in de inspraak.

Ik vraag me af of het protest zo handig is. Als je naar het kavel kijkt, dan kan het hele kavel worden volgebouwd tot 11-13 etages. Dat is iets anders dan 4-5 etages. We zullen zien de komende maanden.

  gebruiker offline
op: Di 28 of Jun, 2016 UTC [21:49] score: 0.00


Dinges
posts:970
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Vanaf een heel vroeg stadium buurtbewoners erbij betrekken.

  gebruiker offline
op: Di 28 of Jun, 2016 UTC [15:02] score: 0.00
tibi

tibi
posts:4599
4 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


dinges hoe zou jij het doen dan?  gebruiker offline
op: Vr 24 of Jun, 2016 UTC [06:34] score: 0.00


Dinges
posts:970
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Het is ook afgrijselijk ontactisch van de gemeente hoe ze dit aangepakt hebben. Als bewoner maak je zorgvuldig vele afwegingen voordat je de grootste uitgave / grootste schuld van je leven aangaat en dan krijg je ineens doodleuk zo'n briefje van de gemeente in de bus.

  gebruiker offline
op: Do 23 of Jun, 2016 UTC [22:18] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Het volgt zich snel op. Nu staan alle locaties (voor de bühne) opnieuw ter discussie.

http://www.parool.nl/amsterdam/raad-buigt-zich-opnieuw-over-huisvesting-statushouders~a4325579/

Woensdagmiddag is het plan van de raadsagenda gehaald om erkende vluchtelingen onder te brengen in complexen in de Daguerrestraat op IJburg, de Van Lohuizenlaan en op het trainingsveld van Zeeburgia in Oost. De locaties komen begin juli opnieuw uitgebreid aan de orde in de eerstvolgende raadscommissie Wonen.

Ook de asielzoekerscentra in de Bijlmerbajes en op sportpark Ookmeer in Nieuw-West staan dan weer ter discussie. Wethouder Eric van der Burg gaf wel aan verder te gaan met de voorbereiding van het azc in de Bijlmerbajes, omdat die na de zomer al open gaat en dus geen uitstel verdraagt.


  gebruiker offline
op: Wo 22 of Jun, 2016 UTC [17:53] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Wat ik een proef uit het artikel in het Pararool is het voor dit moment uitstel van bebouwing. Gezien het tumult in andere wijken (Nieuw West) kan ik me zo voorstellen dat er kritisch word meegekeken. Dit kon je verwachten.

http://www.parool.nl/amsterdam/weert-ijburger-vluchteling-wel~a4325368/ (cache)
"Een meerderheid van VVD, GroenLinks en D66 is nog altijd voor opvang van statushouders op IJburg, zij het op een andere plek. "Voor ons staat als een paal boven water: op IJburg komen statushouders," zegt Jorrit Nuijens van GroenLinks. "Maar niet op deze manier. Als we dit doordrukken, ondermijnen we het draagvlak en krijgen statushouders geen goede start."
Wethouder Laurens Ivens (Wonen) gaat met de IJburgers in gesprek. Hij geeft aan dat de locatie in de Daguerrestraat snel bebouwd kan worden. Op alle overige kavels op IJburg liggen al claims of de kavels zijn niet geschikt."


  gebruiker offline
op: Wo 22 of Jun, 2016 UTC [16:26] score: 0.00
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Ha ha. Annabel Nanninga noemt het NIMBurg:

http://nieuws.tpo.nl/2016/06/21/asielzoekers-soort-mensen-op-ijburg-vervolg/ (cache)

mrgreen

  gebruiker offline
op: Wo 22 of Jun, 2016 UTC [09:11] score: 0.00
tibi

tibi
posts:4599
4 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


eens edje. bij grootschalig denk ik aan 5000 asielzoekers, niet 160 status houders.

groot verschil tussen asielzoekers en status houders is dat de eerste alleen maar mag wachten en rondhangen terwijl de tweede aan de slag kan.  gebruiker offline
op: Di 21 of Jun, 2016 UTC [17:06] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Als 160 statushouders al tumult geeft, hoe denkt Amsterdam dan dit jaar 1600 statushouders te plaatsen. Dat wordt nog een hele uitdaging.

  gebruiker offline
op: Di 21 of Jun, 2016 UTC [13:15] score: 0.00
tibi

tibi
posts:4599
4 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


blijkbaar wordt er toch geluisterd door de politiek.

wel opmerkelijk dat de titel van het parool vluchtelingen noemt terwijl het status houders zijn. en dat ze 160 jongeren grootschalig noemen.

nu kijken wat ze met de 160 studenten en 160 status houders gaan doen.

  gebruiker offline
op: Di 21 of Jun, 2016 UTC [10:16] score: 0.00


nvdb
posts:2
1 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Kijk:

Het plan om asielzoekers met een verblijfsstatus op IJburg te huisvesten is voorlopig van de baan.
lees verder op:

http://www.parool.nl/amsterdam/voorlopig-geen-asielzoekers-naar-ijburg~a4324587/

Ik hoop op nieuwe, zinnige plannen om statushouders en studenten op IJburg te huisvesten. En bij mij achter kunnen er al 75-100, nu nog plek voor de resterende 220 mensen...


  gebruiker offline
op: Di 21 of Jun, 2016 UTC [10:09] score: 0.00
tibi

tibi
posts:4599
4 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


eens edje. haveneiland is bedoeld als dicht bebouwde omgeving het moet een stad worden en geen almere. vandaar de hoogbouw, uiteindelijk zullen alle lege kavels opgevuld worden en is het uitzicht of ruimte die je nu hebt een mazzeltje.

die 10 jaar zijn zo voorbij en ik verwacht dat de bouwers dan wel weer staan te strappelen om dit stukje ijburg in te vullen aangezien de rest dan al lang en breed vol gebouwd is. en volgens de cijfers blijft de druk op amsterdam groot dus vol komt het wel.

13a zit dicht bij het winkelcentrum, ik zou mijn energie stoppen in het voor elkaar krijgen van kinderspul aldaar. ik denk dat het stadsdeel best bereidt is om wat zaken te verplaatsen.

  gebruiker offline
op: Ma 20 of Jun, 2016 UTC [18:56] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


Dat wat straks tijdelijk wordt geplaatst, is een slap aftreksel van wat er uiteindelijk (conform bestemmingsplan) geplaatst kan worden. Los daarvan is er in die hoek weinig (speel)groen voor de kinderen, maar die discussie staat (zuiver gezien) los van wat de gemeente nu doet. Het hele argument 'groen' is niet relevant en een petitie gaat je ook niet helpen.

Kavel 13a is geselecteerd omdat het (conform bestemmingsplan) direct bebouwbaar is. En dat de gemeente die criteria gebruikt als het kader waar het aan moet voldoen is weinig aan te doen. Volgens dat gekozen kader voldoet het.

Als omwonenden (als groen de werkelijke reden is) zou ik me zelf wat meer richten op het maken van afspraken met de gemeente over de definitieve bebouwing over 10 jaar. Denk aan 60% bebouwing met maximaal 4-5 verdiepingen. En niet dat straks een kolos zoals Blok 1a verrijst op kavel 13a.

  gebruiker offline
op: Ma 20 of Jun, 2016 UTC [17:05] score: 0.00
Edje

Edje
posts:2175
3 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


het kavel 13A is dat bedoeld als kinderspeeltuin of als woningbouw terrein?


De definitieve bestemming is 100% bebouwing van het kavel varierend van 11tot 13 verdiepingen hoog.

  gebruiker offline
op: Ma 20 of Jun, 2016 UTC [15:24] score: 0.00
tibi

tibi
posts:4599
4 sterren
Re: Kleinschalige opvang statushouders


er is een tekort aan voorzieningen voor kinderen/jongeren

het kavel 13A is dat bedoeld als kinderspeeltuin of als woningbouw terrein?


  gebruiker offline
op: Ma 20 of Jun, 2016 UTC [06:52] score: 0.00

Pagina: 1/1
0 Opmerkingen onder uw huidige drempelwaarde
Toon bijdragen:
 
Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
157 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 1.21 sec ]   [ Geheugengebruik: 3.37MB ]   [ 436 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]