De forse toename van de verkopen heeft tot gevolg dat op dit moment bijna 90% van de aangeboden woningen in Amsterdam-IJburg is verkocht tegen een kleine 40% een jaar geleden. Woningen worden ook sneller verkocht. Projecten die onlangs in verkoop zijn gebracht – de blokken 13b en 24a – zijn ruim overtekend, resp. vijf en twee maal.

De bouwconsortia brengen versneld nieuwe woningprojecten op de markt. In een verhoogd tempo worden resterende delen van het Haveneiland-West en de westelijke Rieteilanden in aanbouw genomen. In de tweede helft 2005 start de bouw van de eerste woningen van het Haveneiland-Oost. Volgens planning zullen de consortia de komende 12 maanden ca. 1.000 nieuwe koopwoningen op de markt brengen en ca. 500 huurwoningen in de vrije sector.

6.000 woningen
Het grootste eiland van Amsterdam-IJburg, het Haveneiland, en de Rieteilanden gaan in totaal 6.000 woningen tellen. Dertig procent daarvan is bestemd voor de sociale huursector, veertig procent voor startende kopers (AMH-woningen) en het middensegment koop (tot € 280.000) en midden segment vrije sectorhuur, en dertig procent voor koop- en huurwoningen in de hogere prijsklassen.


persbericht van de consortia