Bron: Het Amsterdams Stadsblad & Website www.Indischebuurt.nl

Twee aanvragen voor een islamitische school op IJburg zijn door de gemeenteraad afgekeurd.
De reden is dat de aanvragen te laat of onvolledig zijn ingediend. Ook de Stichting Geert Groote School, die een antroposofische basisschool in Zeeburg wilde starten, kreeg daarom een negatief antwoord.

Een openbare of bijzondere basisschool krijgt alleen geld als de school voorkomt op het door de gemeenteraad vastgestelde Plan van Scholen. De Stichting Islamitische Gemeenschap Amsterdam (Siga) is verheugd met het akkoord van de gemeenteraad, zegt vice-voorzitter A. Acton. Eerder gaf de stadsdeelraad van Zeeburg al aan de school te willen verwelkomen. Siga wil een liberale islamitische basisschool oprichten, het liefst in de Indische Buurt. De school denkt leerlingen te trekken uit heel Amsterdam. Volgens de prognose voldoet de school binnen 5 jaar na de oprichting aan de stichtingsnorm van 322 leerlingen. De aanvragen voor islamitische scholen op IJburg waren gedaan door de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (Siba) en door de Stichting El Amal. Zij wilden komend jaar starten.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat in Amsterdam de vraag naar algemeen bijzondere scholen (zogenaamde "vernieuwingsscholen", zoals Montessorischool, Jenaplanschool en Daltonschool) en naar islamitische scholen, groter is dan het aanbod. Daar tegenover staat dat er meer protestants-christelijk- en rooms-katholieke scholen zijn dan er vraag naar is. Veel ouders kijken echter meer naar de afstand tussen huis en school dan naar de soort school. Voor autochtone ouders geldt dat alleen als niet meer dan de helft van de leerlingen op de school van buitenlandse afkomst is.