Waar : IJburg, zandloper
Datum : donderdag 20 januari 2005
Start : 20.00 – 22.30Programma:
2000 : Opening
2015 : Stand van zaken IJburg: Duco Stadig
2030 : Repliek
2045 : Vragen en antwoorden
2100 : Pauze
2115 : workshops: IJburg voor wie?

Keuze uit:
- IJburg:over de te bouwen woningen en bouwtempo
- IJburg bereikbaar over verkeer en parkeren
- IJburg gemeenschap over de sociale cohesie en de sociale voorzieningen

Elke workshop met een deskundige en iemand van de bewonersvereniging. In elke workshop komt aan de orde wat het gevolg zou zijn van uitstel / afstel IJburg 2 .

2145 : Algemene discussie en conclusies (max 15 min)
2200 : IJborrel