Sinds mei 2011 is er een officiële Avondvierdaagse op IJburg. Het startpunt was t/m 2013 de Montessorischool op Steigereiland, per 2014 is dat het Joris Ivensplein. Er zijn 2 routes, de 5km en de 10km. Aan het einde van de wandeltocht krijgen de ingeschreven deelnemers een officiële medaille van de Noord-Hollandse Wandelsport Bond (NHWB).

=> Hoe is het zo gekomen, een Avondvierdaagse op IJburg?

Tot en met 2010 was er nog geen Avondvierdaagse op IJburg. IJburgers gingen voornamelijk naar het Startpunt Sporthal Zeeburg. In 2009 hadden 2 IJburgers, Willeke Kuijpers en Geertje Ronner, al contact gezocht met de NHWB (doordat de drukte bij dat Startpunt steeds groter werd), maar werd de organisatie van een zelfstandig opererend startpunt op IJburg nog te bewerkelijk geacht. In 2010 nam IJburger Jacqueline Kodden ook contact op met de NHWB, doordat er bij Startpunt Sporthal Zeeburg zo enorm veel deelnemers aanwezig waren, dat de situatie onveilig werd. De NHWB raadde haar aan contact te zoeken met de 2 vrouwen die een jaar eerder al bij de NHWB hadden aangeklopt. Het contact werd gelegd en na uitvoerige besprekingen met de NHWB, het Stadsdeel Oost en het Startpunt Sporthal Zeeburg, werd toestemming verleend om een zelfstandig (het 43e) Startpunt van de provincie Noord-Holland te worden. De 3 vrouwen hebben toen de Commissie Avondvierdaagse IJburg opgericht. De 1e Avondvierdaagse IJburg vond plaats van 23 t/m 26 mei 2011.

=> Hoeveel wandelaars uit IJburg hebben deelgenomen?

Wij hebben kunnen achterhalen dat er 843 deelnemers uit IJburg via de scholen waren ingeschreven voor de Vierdaagse van 2010 en meeliepen vanaf het Startpunt Sporthal Zeeburg.
In 2011 deden er op IJburg 1149 ingeschreven wandelaars mee, in 2012 waren dat er 1550, in 2013 zelfs 1725. Natuurlijk lopen er uiteindelijk nog veel meer mensen mee als begeleider (ouders, vrienden, opa en oma).

=> Wat zijn de taken van de Commissie Avondvierdaagse?

De Commissie Avondvierdaagse gaat specifiek over:
=> de contacten met de NHWB,
=> vaststellen wandelroutes van de 5 en de 10 km,
=> regelen van medailles voor de wandelaars,
=> ontvangen van de inschrijvingen van alle wandelaars,
=> contacten met de aanspreekpunten van de 9 scholen op IJburg,
=> afspraken met politie wat betreft veiligheid,
=> regelen van beroepsmatig gecertificeerde verkeersregelaars op de moeilijke punten,
=> regelen van een vergunning voor een optocht bij Stadsdeel Oost,
=> inplannen van beschikbare EHBO-ers tijdens de wandelingen,
=> inplannen van verkeersvrijwilligers op overige verkeerspunten,
=> regelen van vrijwilligers mbt. schoonmaak etc. op het startpunt.

=> Is er een vergunning voor nodig?

Er moet via het Stadsdeel Oost altijd een vergunning worden aangevraagd voor het organiseren van een Avondvierdaagse. Dit was t/m 2013 geen evenementenvergunning maar een vergunning voor een optocht. Dit is namelijk vrij van leges. Een echte evenementenvergunning kost meer dan EUR 300. Per 2014 is er wel een evenementenvergunning aangevraagd (en verkregen) omdat op het Joris Ivensplein activiteiten zullen plaatsvinden.

=> Is er contact met de politie?

Er is in het voorjaar een algemeen overleg met Stadsdeel en politie en ruim 1,5 maand voor de Avondvierdaagse zelf een specifiek overleg met de politie om de routes te bespreken.
Voordat de vergunning bij het Stadsdeel Oost wordt aangevraagd, wordt in samenspraak met de politie vastgesteld waar de verkeersvrijwilligers zullen komen te staan. De beroepsmatig gecertificeerde verkeersregelaars worden op de 'zware' kruispunten Zuiderzeeweg/IJburglaan en JO Vaillantlaan/IJburglaan ingezet.

=> Hoe zit het met de vrijwilligers?

Er zijn 2 groepen vrijwilligers in touw voor de Avondvierdaagse IJburg: zij die voor de Commissie Avondvierdaagse taken uitvoeren en zij die dat doen voor de scholen.

De Commissie Avondvierdaagse IJburg is verantwoordelijk voor:
=> inplannen van beschikbare EHBO-ers tijdens de wandelingen,
=> inplannen van verkeersvrijwilligers op overige verkeerspunten,
=> regelen van pleinvegers op het startpunt.

De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor:
=> regelen van de inschrijving en innen van het inschrijfgeld,
=> regelen van de pauze posten en bemanning ervan,
=> evt. regelen van schoolshirtjes voor de wandelaars,
=> regelen van schoolbegeleiders die wandelaars begeleiden en opletten dat men zich aan de verkeersregels houdt,
=> regelen van 1 contactpersoon die contact heeft met de Commissie Avondvierdaagse IJburg.

=> Hoe komt de Commissie Avondvierdaagse aan de vrijwilligers?

De meeste vrijwilligers worden door de contactpersonen van de scholen van IJburg geregeld en aangeleverd aan de Commissie Avondvierdaagse. Tevens worden vrijwilligers van vorige jaren per email opgeroepen mogelijk weer een steentje bij te dragen. Het is altijd een hele klus om alle vrijwilligers die de Commissie Avondvierdaagse nodig heeft, te werven.

Er zijn verschillende soorten vrijwilligers die onder de Commissie Avondvierdaagse
vallen:
EHBO: er zijn dagelijks 2 EHBO-ers nodig die met verbanddoos en hesje aan, en de fiets aan de hand, een route van 5 of 10 km mee wandelen maar mobiel oproepbaar zijn, zodra zij ergens nodig zijn.
Verkeersvrijwilligers: er zijn dagelijks 3 tot 6 verkeersvrijwilligers nodig die op verkeerspunten op de route inzetbaar zijn. Zij volgen een cursus verkeersregelen van een half uur via internet. Er zijn per dag ook 2 tot 4 beroepsmatig gecertificeerde verkeersregelaars aanwezig om op de moeilijke verkeerspunten het verkeer te regelen.
Pleinvegers: er zijn dagelijks 2 vegers nodig om het plein van de school te vegen.

=> Wat zijn de data van de komende Avondvierdaagse?

Amsterdam kent een aantal startpunten. Er is onderling overleg geweest voordat wij op IJburg zijn gestart en men heeft de data voor de periode t/m 2015 al afgesproken. Wij houden ons daar ook zoveel mogelijk aan. Alleen Startpunt Zuidoost heeft de Vierdaagse op de di t/m vr. De Commissie Avondvierdaagse geeft in het voorjaar aan de contactpersonen van de scholen door wanneer de volgende Avondvierdaagse wordt gehouden, waardoor zij dan bijv. hun studiedagrooster daarop kunnen afstemmen, als daar behoefte aan is. Dit geldt ook voor de planning van Cito toetsen en entree toetsen.

De data van de komende Avondvierdaagse is:
2013: van ma 3 t/m do 6 juni 2013
2014: van ma 2 t/m do 5 juni 2014
2015: van di 2 t/m vr 5 juni 2015 (dus niet meer van ma t/m do)

=> Hoe laat start steeds de Avondvierdaagse?

Door de ervaring met drukte op sommige routes tijdens de 1e Vierdaagse (in 2011), is er voor gekozen om per 2012 de 2 groepen (5 en 10km) wat uit elkaar te laten lopen (kwartier verschil), zodat de drukte wat meer verspreid wordt. De 10 km start steeds om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur. Echter, op de laatste wandeldag, de donderdag, start de 10 km een kwartier eerder (17.45 uur), zodat er na afloop een grote stroom wandelaars meer gezamenlijk kan genieten van het eindfeestje op het plein.

=> Hoe komen de routes tot stand?

De routes zijn in het voorjaar van 2011 opgesteld door 2 IJburgers. Deze zijn begin 2012 herzien na evaluatie van de ervaringen van 2011.
De routes zijn via www.afstandmeten.nl gecheckt op de lengtes en worden door de Commissie Avondvierdaagse in de laatste weken voor wandeltocht nogmaals nagefietst om na te gaan of er in de tussentijd toch obstakels of andere problemen zijn ontstaan.

De routes worden in het voorjaar met het Stadsdeel besproken en vastgelegd, waarna er een vergunning kan worden aangevraagd. Tevens worden de routes met de politie besproken.

De routes worden afgestemd op die van het Startpunt Sporthal Zeeburg en het Startpunt Noord, om de stromen wandelaars niet door elkaar te laten geraken.

De DiemerVijfhoek kan voor een Vierdaagse niet worden gebruikt, daar het rond de Vierdaagse tijd broedseizoen is. Staatsbosbeheer dat over de DiemeVijfhoek gaat, heeft in 2011 een vergunning voor de Vierdaagse om die reden afgewezen.
De Diemerzeedijk valt onder de gemeente Diemen waarvoor aparte vergunningen moeten worden geregeld. Dit is enigszins ingewikkeld en ook kostbaar en dus geen optie.

=> Wat zijn de kosten om deel te nemen?

De NHWB stelt de kosten in eerste instantie vast (EUR 4 per wandelaar). Per 2014 zal de Commissie per ingeschreven deelnemer EUR 1 extra vragen, om oa. de kosten van de officiële verkeersregelaars te kunnen dekken. Tevens zal de Winkeliersvereniging van het Winkelcentrum IJburg drinken en fruit sponsoren. Sommige scholen op IJburg berekenen nog extra voor het dekken van door hun gemaakte kosten. Hier gaat de Commissie Avondvierdaagse niet over. Scholen maken alleen de officiële kosten over aan de rekening van de Commissie, die dit weer overmaakt aan de NHWB.

=> Moeten er ouders/begeleiders mee lopen met een kind?

De Vierdaagse is altijd een verhaal van zelf regelen hoe men met wie gaat wandelen. Wij laten de inschrijvingen via de scholen verlopen, waardoor sommige scholen hier richtlijnen over geven, maar wij gaan verder niet over de organisatie van het lopen zelf.

Wel wordt er algemeen gesteld dat een kind die de 5 km loopt, onder begeleiding loopt, waarbij overigens niet geëist wordt dat dit 1 op 1 is. Zij die de 10 km lopen, kunnen met wat minder begeleiding toe.

Contact?

Je kan ons bereiken via info@avond4daagseijburg.nl of Avond4daagse.nl